1 / 3
1 / 3
1 / 3
2008 | KAYSERİ
Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu

2008 yılında Mehmet Orak tarafından kurulan Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında, müvekkillerinin ihtiyaç duydukları hukuki desteğin tespiti ve temini ile sorunlarının çözümlenmesini amaçlamaktadır. Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, “Hukukun üstünlüğü” prensibi ışığında, temsil ettiği müvekkillerinin hukuki destek talep ve ihtiyaçlarını, çözüme kavuşturabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Avukatlık

Arabuluculuk ve Tahkim

Danışmanlık

Çalışma Alanlarımız
Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu
Avukatlık

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

Aile Hukuku
Aile kavramı, medeni hukuk kapsamı içerisinde yer alan bir hukuk dalıdı...
İş Hukuku
İş Hukuku, hizmet sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren a...
Tazminat Hukuku
Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zara...
Ticaret Hukuku
Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt d...
Miras Hukuku
Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapm...
Gayrimenkul Hukuku
Her türlü gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakla...
Ceza Hukuku
Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölü...
İdare ve Vergi Hukuku
İdare hukuku; kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunları...
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
İşletmeler için fikri ve sınai mülkiyet konusu değerlerinin muhafa...
Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu
Arabuluculuk ve Tahkim

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

Zorunlu Arabuluculuk
Dava açmak isteyen taraf, 01/01/2018 tarihinden itibaren mevzuatımıza get...
İhtiyari Arabuluculuk
Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çö...
Tahkim
Tahkim; taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların devletlerin res...
Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu
Danışmanlık

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumsal Müşavirlik
Avukatın, müvekkillerini, mahkemelerde savunma görevinin yanı sı...
Kişisel Veri Danışmanlığı
Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluşlar; bireyler hakkında ...
Marka ve Patent Danışmanlığı
Marka Patent Hukuku olarak da bilinen Marka Hukuku veya Marka Tescil hukuku; ...
Hukuksal Çözümleriniz İçin
Ekibimiz

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu ekibinde yer alan Avukatların en temel önceliği, müvekkillerinin ve danışanlarının ihtiyaç duyduğu hukuki desteği, tecrübeleri ve tazeledikleri güncel hukuk bilgileriyle, temin etmeye çalışmaktır.

Avukat Kimdir?

Avukat Kimdir?

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse. (TDK)
Adalet

"Mustafa Kemal Atatürk"

Adâlet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz
Görevimizi Yaparken

Molierac (Fransız Avukat)

"Görevimizi yaparken, ne müvekkile ne hakime ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz; fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. Avukatlar esir kullanmadılar; fakat efendileri de olmadı" (Fransız Avukat - Paris Barosu)
En Son Öne Çıkan
Yayınlarımız

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın değişen ihtiyaçlarına uygun hukuki desteği sağlayabilmek adına, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, kendimizi sürekli olarak güncellemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız.

KVKK Aykırı Davranış Sebebiyle Verilen İdare Para Cezası

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu...

Hukuk Muhakemeleri Kanununda yapılan değişiklikler

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin üçüncü paketi olan 7251 sayılı ...

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non risus ac erat accumsan luctus a se...

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kimlere Uygulanır?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non risus ac erat accumsan luctus a se...

MEHMET ORAK AVUKATLIK VE
ARABULUCULUK BÜROSU
E-Hizmetlerimiz

Müvekkil Portal

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu olarak; müvekkillerimizin, dosyaları hakkında kolay ve hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabilmesi, duruşma tarihlerini takip edebilmesi ve dosyaları hakkında çeşitli rapor ve analizlere erişebilmesi maksadıyla oluşturduğumuz Müvekkil Portal Uygulaması ile siz değerli Müvekkillerimize profesyonel ve kurumsal bir hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın değişen ihtiyaçlarına uygun hukuki desteği sağlayabilmek ve COVID19 virüsü nedeniyle pandemi sürecinde kamu sağlığını ve siz değerli müvekkil/danışanlarımızın sağlığını korumak adına, görüşmelerimizi E-BÜRO uygulamamız üzerinden yapmayı amaçlamaktayız.

E-Büro

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın değişen ihtiyaçlarına uygun hukuki desteği sağlayabilmek ve COVID19 virüsü nedeniyle pandemi sürecinde kamu sağlığını ve siz değerli müvekkil/danışanlarımızın sağlığını korumak adına, görüşmelerimizi E-BÜRO uygulamamız üzerinden yapmayı amaçlamaktayız.

Message us
WhatsApp
Get Button