Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

Zorunlu Arabuluculuk

Dava açmak isteyen taraf, 01/01/2018 tarihinden itibaren mevzuatımıza get...

İhtiyari Arabuluculuk

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çö...

Tahkim

Tahkim; taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların devletlerin res...

Message us
WhatsApp
Get Button