Büromuz Bünyesinde Çalışan
Avukatlarımız

Mehmet ORAK

Kurucu Avukat

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosunun kurucusu Mehmet ORAK, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Mesleğe ilk adımını öğrencilik yıllarında atan Mehmet ORAK, mezuniyet sonrası yapmış olduğu avukatlık stajı ardından Kayseri’de birçok hukuk bürosunda özel hukuk dalında çalışmalar yürütmüştür. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimini sürdürmekte ve İş ve Çalışma Hukuku alanında TEZ hazırlamaktadır. 2020 yılında ise Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosunu kurmuştur.

Fiilen 13 yıllık avukatlık kıdem ve tecrübesi bulunan Mehmet ORAK ağırlıklı olarak Gayrimenkul Hukuku’na ilişkin davalar, Ticaret Hukuku’na ilişkin davalar, Kooperatif Hukukuna ilişkin davalar, Ceza Hukukuna ilişkin davalar da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde aktif olarak rol alarak, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığına kayıtlı olarak uzman arabulucu sıfatıyla arabuluculuk süreçlerini yürütmektedir.

Ayrıca Kayseri Ticaret Odası Tahkim Merkezi (KATOTAM) bünyesinde hakem olarak görev almaktadır.

Hacer TOK ÖZDEMİR

Yönetici Avukat

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosunda yönetici avukat olarak görev alan İstanbul Barosuna kayıtlı Hacer TOK ÖZDEMİR, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kayseri’de yerleşik olarak çalışmak ile birlikte büromuzun İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde yer alan işlerinin takibini üstlenmektedir. Mesleğin ilk yıllarından itibaren İstanbul’da birçok hukuk bürosunda özel hukuk dalında çalışmalar yürütmüştür.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda uzmanlaşmış ve SGK gibi birçok kamu kurumunun vekilliğini üstlenmiştir.

Fiilen 10 yıllık avukatlık kıdem ve tecrübesi bulunan Hacer TOK ÖZDEMİR ağırlıklı olarak Aile Hukuku’na ilişkin davalar, İş Hukuku’na ilişkin davalar, Kooperatif Hukukuna ilişkin davalar ve Tüketici Hukukuna ilişkin davalar da müvekkillerine hizmet vermektedir; aynı zamanda T.C. Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı nezdinde kayıtlı uzlaştırmacıdır.

Büşra EKİCİ, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra aktif meslek hayatına başladı. Meslekte uzun yıllar edindiği tecrübelerden sonra Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu ekibine katılan Büşra EKİCİ ağırlıklı olarak, Dava ve Uyuşmazlık Çözümü, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Çağrı KIZILKAYA, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra aktif meslek hayatına başladı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans yapmaya başlamıştır. Enerji Hukuku, Spor Hukuku, Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Yapay Zekâ ve Bilişim Suçları, Eser Sözleşmeleri alanında sertifikalı eğitimler almıştır. Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu ekibine katılan Çağrı KIZILKAYA ağırlıklı olarak, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Anayasa Hukuku ve Spor Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Gamze SOYHAN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra aktif meslek hayatına başladı. Meslekte uzun yıllar edindiği tecrübelerden sonra Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu ekibine katılan Gamze SOYHAN ağırlıklı olarak, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Miras Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Hasan DOĞANAY, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra aktif meslek hayatına başladı. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında eğitimler aldıktan sonra sahada birçok firmaya bu konuda danışmanlık desteği sağladı.

Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu ekibine katılan Hasan DOĞANAY ağırlıklı olarak, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Bilişim Hukuku ve Yapay Zeka Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Mehmet Orak Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu ekibine katılan Mehmet ERDEMİR, aktif olarak avukatlık stajına devam etmektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Gümrük Mevzuatı, Tahkim Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.

Message us
WhatsApp
Get Button