top of page
xff.jpg

KONUT KDV ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

21 Nisan 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan ve 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile konut katma değer vergisi oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan değişiklikle konut KDV ödemelerinde kademeli hesaplamaya gidilmiş ve konutun bulunduğu yerin, kalitesinin ve emlak vergisi değerinin KDV oranına etkisi kaldırılmıştır.

Değişiklikten önce konut KDV oranında ikili bir ayrım yapılmaktaydı. Büyüklüğü 150 m2’den küçük konutlar için; büyükşehirlerde %8, diğer şehirlerde %1 oranlarında KDV ödenirken, 150 m2’den büyük konutlar için ülke genelinde %18 oranında KDV ödeniyordu. Yapılan bu yeni düzenleme ile konut KDV oranlarındaki şehir ayrımı kaldırılarak, kademelendirmeli KDV oranları uygulamasına geçildi. Netice olarak 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle, net alanı 150 m2’den küçük olan konutlar için şehir ayrımı yapılmaksızın %8 KDV, net alanı 150 m2’nin üzerinde olan konutlar için ise; 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8 oranında, 150 m2’yi aşan kısmı için %18 oranında KDV ödenecektir. 

Net alanı 150 m2’den büyük olan konut alımlarına ilişkin KDV oranlarını örneklemek gerekirse şöyle ki;

Düzenleme ile birlikte hangi şehirde olduğu fark etmeksizin 170 m2 net alana sahip bir konut satın almak istendiğinizi düşünelim. Net alanı 170 m2 olan konutun 150 m2’si için %8 KDV, aşan 20 m2’lik net alan için ise %18 oranında KDV ödenmesi gerekecektir. Düzenlemeden önceki durumda ise evin 150 m2’yi aşması halinde direkt olarak %18 oranında KDV ödeniyordu. Yapılan bu yeni değişiklik ile net alanı 150 m2’den büyük ev alacaklar KDV indiriminden yararlanmış olacak.

Net alanı 150 m2’den küçük olan konut alımlarına ilişkin KDV oranlarını örneklemek gerekirse şöyle ki;

Düzenleme ile birlikte hangi şehirde olduğu fark etmeksizin 130 m2 net alana sahip bir konut satın almak istendiğinizi düşünelim. Konutun net alanı 150 m2’nin altında olduğundan, satın alınmak istendiğinde %8 oranında KDV ödenecektir. Düzenlemeden önceki durumda ise evin 150 m2’den küçük olmasına ek olarak hangi şehirde olduğu da önem arz etmekteydi. Örneğin 130 m2 net alana sahip İstanbul’da bulunan taşınmazın alımında %8 oranında KDV ödenmesi gerekirken, aynı nitelikte fakat Bayburt’ta bulunan taşınmaz alımında %1 oranında KDV ödenmesi gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu ikiliğe son verilmiş ve hangi şehirde yer aldığına bakılmaksızın net alanı 150 m2’nin altında olan konutlar için %8 oranında sabit bir KDV uygulaması getirilmiştir.  

whatsapp.png
bottom of page