top of page
xff.jpg

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir. Sözleşmeye taraf olan kişiler alacaklı ve borçlu olarak adlandırılır. Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur. Ancak birden çok kişi de alacaklı ve borçlu sıfatıyla bir sözleşmede yer alabilir.

 

Anayasa ile güvence altına alınmış olan “sözleşme yapma serbestisi” nedeniyle taraflar; özel kanun hükümlerindeki sözleşme tipleri ile sınırlı tutulmamış, genel hukuk kurallarına aykırı olmadığı sürece diledikleri alanda iradelerini ortaya koyma konusunda özgür kılınmıştır. Bu durum, kanunlarda yer alan sözleşme tiplerinin dışında sözleşmelerin ortaya çıkmasına ve Sözleşmeler Hukuku’nun yeni bir hukuk dalı olarak doğmasına neden olmuştur.

 

Sözleşmeler Hukuku alanında profesyonel avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren büromuz, bu alanda uzmanlaşmış kadrosu ile siz değerli müvekkillerimize gerekli tüm hukuki desteği vermektedir.

whatsapp.png
bottom of page